messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ระบบบริการออนไลน์
Online Services Center
HappyWorkplaceหรือองค์กรแห่งความสุข
beach_access Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
KM
image ประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ศูนย์ความปลอดภัย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS
ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้
ติดป้ายประกาศในที่สาธารณะผิดกฏหมาย
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
มาตรฐานทางจริยธรรม
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
เก็บรวบรวมขยะอันตรายชุมชน[5 กรกฎาคม 2567]
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"[4 กรกฎาคม 2567]
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567[20 มิถุนายน 2567]
โครงการคลินิกให้คำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[4 มิถุนายน 2567]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

info เพจ Facebook อบต.กุดเรือ
เพจ Facebook อบต.กุดเรือ

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
ผู้บริหาร-สมาชิกสภาท้องถิ่น
account_box คณะผู้บริหาร
account_box สมาชิกสภา
Facebook-องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ

สถิติ sitemap
อับเดตสถิติสำเร็จวันนี้ 0
เดือนนี้6,810
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)169,064
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ