info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 200
เดือนนี้ 9,010
เดือนที่แล้ว 15,553
ทั้งหมด 61,280

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจ่ายประจำปี-2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
insert_drive_file คำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file รายละเอียดคำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2563
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview281
insert_drive_file คำแถลง grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2562
insert_drive_file คำแถลง grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2561
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file คำแถลง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2560
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file รายละเอียดคำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview115
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖o poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview112

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2559
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ