info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 8
account_box คณะผู้บริหาร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายก อบต.
โทร : 0897929843
(นายสำลี พามาเนตร)
นายก อบต.
โทร : 0897929843
(นายกฤษณุ เบ้าคำกอง)
รองนายก อบต. คนที่ 1
โทร : 0942709330
(นายกฤษณุ เบ้าคำกอง)
รองนายก อบต. คนที่ 1
โทร : 0942709330
(นายเชษฐา วะดา)
รองนายก อบต. คนที่ 2
โทร : 0896270394
(นายเชษฐา วะดา)
รองนายก อบต. คนที่ 2
โทร : 0896270394
(นายคำแดง คำศรี)
เลขานุการนายก
โทร : 0921619059
(นายคำแดง คำศรี)
เลขานุการนายก
โทร : 0921619059
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843