info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 257
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด : กำหนดการในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีท้องถิ่น บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกุดปลาตอง หมู่ที่ 4 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านซำงู หมู่ที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกุดแก หมู่ที่ 7 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกุดไก่แก้ว หมู่ที่ 8 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านพานทอง หมู่ที่ 9 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่10 วันที่14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร