info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 155
เดือนนี้ 8,965
เดือนที่แล้ว 15,508
ทั้งหมด 61,235

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรวมในการคิด การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและแก้ไขปัญหา เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมาใช้ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการจัดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2564 – 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาประชาคม 10 หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ