info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 253
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
รายละเอียด : เป้าหมายในการดำเนินโครงการ จำนวน 10 หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร