info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 3
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564
รายละเอียด : ดำเนินการตามแนวทางการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการคัดกรอง ให้วัคซีนและประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับโรคพิษสุขบ้าในพื้นที่ตำบลกุดเรือ 10 หมู่บ้าน โดย หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1.สำทนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งศรีอุดม 2. อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลกุดเรือ 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเรือ 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งช้าง ดำเนินงานระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2564 วันเวลาตามกำหนดการ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843