องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลกุดเรือ ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ได้มองเห็นความสำคัญกับผู้สูงอายุที่เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในชุมชน จึงได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุตำบลกุดเรือ ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุและบุตรหลานให้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และส่งเสริมการมักิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทยไว้ร่วมกัน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ