messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชัน
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ โดย นายกฤษณุ เบ้าคำกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขบวนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตคอรัปชัน ณ ห้องประชุมพีระดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ