messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2565
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกฤษณุ เบ้าคำกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เข้าร่วมกิจการงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากล 9 ธันวาคม 2565 ซึ่งจัดกิจกรรมโดย ป.ป.ช. อุบลฯ ร่วมกับจังหวัดอุบลฯ โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2565 โดยมีนายศรัทธา กอบกุลบุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัด รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างพลังทางสังคมในการต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้น ในสังคมไทย และยกระดับค่าดัชนีชี้วัดการทุจริต (CPI) ภายใต้แนวคิด "Zero Talarance ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง" ภายในงานได้มีพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ระดับ AA จำนวน 15 หน่วยงาน และพิธีประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล อีกด้วย
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ