ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นตำบลกุดเรือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเป็นข้อมูลในการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ : oNSDwjCThu93133.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้