ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ชื่อไฟล์ : iI8YcBDMon23836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้