ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประ

ชื่อไฟล์ : 0qYRs0mThu31342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้