ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ
ชื่อไฟล์ : ZxeOnzJMon100605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้