ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ

ชื่อไฟล์ : noM0nM0Thu23703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้