info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 267
play_arrow มีนาคม-2564
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview18

play_arrow กุมภาพันธ์-2564
insert_drive_file โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

play_arrow ตุลาคม - 2563
insert_drive_file โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
insert_drive_file กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
insert_drive_file โครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84

play_arrow กันยายน-2563
insert_drive_file โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทักษะการเอาตัวรอดในน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

play_arrow กรกฎาคม-2563
insert_drive_file โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85

play_arrow เมษายน - 2563
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรม "ครอบครัวสุขสันต์ ร่วมป้องกันโควิด-19" poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121

play_arrow กุมภาพันธ์ - 2563
insert_drive_file โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120
insert_drive_file กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128

play_arrow พฤศจิกายน-2562
insert_drive_file กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหนองพุงมัน ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview311
insert_drive_file การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview148

play_arrow ตุลาคม-2562
play_arrow กรกฏาคม2562
play_arrow พฤษภาคม-2562
play_arrow เมษายน-2562
play_arrow มีนาคม-2562
play_arrow มกราคม-2562
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร