messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder_open ประจำปี พ.ศ.2567
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview17
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview24
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview21

folder_open ประจำปี พ.ศ.2566
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview26
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview26
จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview31
find_in_page จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview35
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview47

play_arrow มกราคม - ธันวาคม 2565
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview44
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview40
จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview43
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview51
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview76

play_arrow พฤศจิกายน - ธํนวาคม 2564
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview171
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview165
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview161

play_arrow กันยายน-2564
play_arrow เมษายน -2564
play_arrow มิถุนายน -2564
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ มอบวัสดุอุปกรณ์ ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview165
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview205
โครงการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และการเผยแพร่ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ และส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview485
การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview171

play_arrow กุมภาพันธ์-2564
play_arrow ตุลาคม - 2563
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview304
กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview273
โครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview283

play_arrow กรกฎาคม-2563
โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview298

play_arrow เมษายน - 2563
play_arrow กุมภาพันธ์ - 2563
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : pageview321
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : pageview328

play_arrow มีนาคม - 2563

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ