องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow มกราคม - ธันวาคม 2566
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

play_arrow มกราคม - ธันวาคม 2565
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

play_arrow พฤศจิกายน - ธํนวาคม 2564
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
insert_drive_file มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145

play_arrow ตุลาคม-2564
play_arrow กันยายน-2564
insert_drive_file มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนตำบลกุดเรือที่กักตัวจากโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153
insert_drive_file กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานะงชาติไทย 28 กันยายน (THAI NATIONAL FLAG DAY) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174

play_arrow กรกฎาคม-2564
insert_drive_file โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
insert_drive_file โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170

play_arrow เมษายน -2564
insert_drive_file จัดกิจกรรมทำความสะอาด ( BIG CLEANING DAY) ภายในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160
insert_drive_file จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143

play_arrow มิถุนายน -2564
insert_drive_file คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ มอบวัสดุอุปกรณ์ ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
insert_drive_file โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165
insert_drive_file โครงการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และการเผยแพร่ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ และส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview358
insert_drive_file การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151

play_arrow กุมภาพันธ์-2564
insert_drive_file โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview226

play_arrow มีนาคม-2564
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview229
insert_drive_file จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview183
insert_drive_file จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview210

play_arrow ตุลาคม - 2563
insert_drive_file โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview249
insert_drive_file กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview245
insert_drive_file โครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview235

play_arrow กันยายน-2563
insert_drive_file โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview243
insert_drive_file โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview286
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทักษะการเอาตัวรอดในน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview275
insert_drive_file โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview252

play_arrow กรกฎาคม-2563
insert_drive_file โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview250

play_arrow เมษายน - 2563
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรม "ครอบครัวสุขสันต์ ร่วมป้องกันโควิด-19" poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview304

play_arrow กุมภาพันธ์ - 2563
insert_drive_file โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview295
insert_drive_file กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview294

play_arrow พฤศจิกายน-2562
insert_drive_file กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหนองพุงมัน ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview577
insert_drive_file การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview305× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ