องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศอายุการใช้งานของสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันที่ 4 กรกฎาคม วันอนมัยและสิ่งแวดล้อมไทย ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4031
photo กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รณรงค์จัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview433
insert_drive_file ขอขยายการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.52-17 สายทางก grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview17

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 52-18 สายทางรอบหนองพุงมัน หมู่ที่ grade
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ขอขยายการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.52-17 สายทางก grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview21
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.๕๒-๑๗ สายทางกุดปลาตอง(ถนนลาดยาง ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview28

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow รายงานประมาณการรายจ่าย
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖o poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview371
insert_drive_file รายงานตามงานและงบรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview366

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124

play_arrow ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ