องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [5 สิงหาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพละเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [1 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และของทุกปี [28 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี 2565 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 256 [20 กรกฎาคม 2565]
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 [19 กรกฎาคม 2565]
มอบ นม ขนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดเรือ [18 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1-2 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [16 กรกฎาคม 2565]
เดินขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา [15 กรกฎาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 [8 กรกฎาคม 2565]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [6 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 91 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ