info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 100
เดือนนี้ 6,536
เดือนที่แล้ว 12,229
ทั้งหมด 69,378

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843