องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64 - 66) ข้อ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64 - 66) ข้อ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64 - 66) ข้อ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64 - 66) ข้อ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การจัดพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
find_in_page นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ผู้บริหารสูงสุดมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใสและมีคุณธรรม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศ นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (สายงานการสอน) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสและมีคุณธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นองค์ประกอบการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นองค์ประกอบการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นองค์ประกอบการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงอันดับตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ