องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ชําระภาษีป้าย ถึงวันไหนครับ

สำหรับกำหนดการชำระภาษีป้าย ยื่นแบบ : มกราคม – มีนาคม ของทุกปี ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน

(โดย:สมหมาย สิมาทอง เขียนเมื่อ:26 เมษายน 2565)

ช่วงพักเที่ยงบริการรับชำระภาษีไหมคับ

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) ค่ะ

(โดย:นายธวัชชัย บุดดาวงษ์ เขียนเมื่อ:12 เมษายน 2565)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ