info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 115
เดือนนี้ 4,699
เดือนที่แล้ว 9,838
ทั้งหมด 74,794

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างจ้างตามโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดไก่แก้ว หมู่ที่ 8 จากหน้าวัดกุดไก่แก้ว ถึงสามแยกไปพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสม ชาวนา ถึงนายวสัตน์ พรมรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพานทอง หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสมร ใจภักดี ถึงนายสุทัศน์ หอมจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบดของไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อม / เปลี่ยนอะไหล่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 3580 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรรสจืด ชนิดถุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือและโรงเรียน สพฐ.ในเขตตำบลกุดเรือ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการใก้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการปูกระเบื้องอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการปูกระเบื้องอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ (งวดที่ 2) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง(งวดที่ 2) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด (งวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง(งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัคซีนฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) หมายเลข 416-60-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพายบ่า ๔ จังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 (คุ้มโนนขมุก) - บ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 (เส้นหน้าโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหนองพุงมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 (คุ้มโนนขมุก) - บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 (สามแยกห้วยพันตูด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านกุดเรือ หมูที่ ๑ (วัดหนองผือ) -บ้านกุดปลาตอง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนงาม (ตำบลกุดเสลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาพนะและขนส่ง สำหรับรถน้ำเอนกประสงค์ ( บล 3580 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 (สามแยกห้วยพันตูด) - เส้นแบ่งเขตตำบลนาเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางห้วยพันตูด (เขตตำบลนาเกษม) - บ้านไฮตาก (ตำบลแก้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านซำงู หมูที่ 5 - สามแยกคำเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 3580 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านกุดเรือ จากโค้งหนองผือ ถึงลำห้วยซอม (ท่าช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านกุดปลาตอง บริเวณร่องน้ำถนนลูกรังสายกุดปลาตองถึงบ้านซำงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านซำงู หมู่ที่ ๕ จากสามแยกป่าปาล์มที่นา นายสอน ปัญญาวัน ถึงที่นา นางยุ่น ธิยาวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหว้า-หนองกะหวัน-ดอนปู่ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา (เครื่องปริ้นเตอร์ 416-58-0035) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซำงู หมู่ที่ ๕ - บ้านโนนงาม(ตำบลกุดเสลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านพานทอง -บ้านน้อยพัฒนา (ตำบลนาเกษม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพานทอง - ห้วยลำซอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหว้า-หนองกะหวัน-ดอนปู่ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (หัวฉีดด้ามปืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ไม่มีที่เท้าแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All ln one สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
1 - 50 (ทั้งหมด 217 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
1613581200 ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843