info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 132
เดือนนี้ 4,716
เดือนที่แล้ว 9,855
ทั้งหมด 74,811

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เผยแพร่รายงานการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 .pdf poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศองค๋การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอินทรีย์/ขยะเปียกครัวเรือนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 66 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายต่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้นำ้มันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
61 - 75 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843