info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 269
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
  • เพศ
  • สถานภาพผู้ตอบ
  • ความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ
  • ความพึงพอใจด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ
  • ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ข้อเสนอแนะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร