info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 167
เดือนนี้ 8,977
เดือนที่แล้ว 15,520
ทั้งหมด 61,247

sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
  • เพศ
  • สถานภาพผู้ตอบ
  • ความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ
  • ความพึงพอใจด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ
  • ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ข้อเสนอแนะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ